Formand Anders Holde Pens. Driftschef ved Hjemmeværnskommandoen.
Næstformand Ane Prehn Mayland Property Risk Manager at Novo Nordisk A/S. (Tidl. konst. brandchef ved Gentofte Kommune).
Kasserer Søren Jespersen Pens. pædagogisk-/adm. leder ved Engelsborgskolen
Museumsinspektør Søren Sørensen Pens. underbrandmester ved Gentofte Brandvæsen
Bestyrelsesmedl. Anne Thøgersen Marketing Consultant ved Dansk Brand- og sikringstekn. Institut,
Bestyrelsesmedl., Peter Bang CFO, koncernøkonomidirektør, VELUX Group
Bestyrelsesmedl., Jesper Buris Larsen Direktør for Teknisk Museum, Helsingør

Advisory-team for Gentofte BrandMuseum:

Asger Høeg Fhv. CEO for Eksperimentarium i Gentofte Kommune
Birthe Philip Fhv. Borgmester i Gentofte Kommune
Henrik Gürtler Fhv. CEO for Novo A/S, fhv. bestyrelsesformand, Novozymes og Københavns Lufthavne
Torben C. Nilsson Fhv. underdirektør v. Beredskabsstyrelsen

Hits: 283