Samlingen

Bygningen og køretøjerne

Gentofte BrandMuseum er indrettet i Gentofte Kommunes første egentlige brandstation fra 1909. Stationen var operativ frem til 1939, hvor man flyttede til den nye brandstation på Bernstorffsvej, der fortsat er i drift.

Efter udflytningen blev remiserne taget i brug af Civilforsvaret som depot. Derfor fremstår remiserne i dag fuldstændig originalt.

Det er lykkedes at fremskaffe en stor del af de oprindelige køretøjer, som nu står på deres gamle pladser i remiserne. Heriblandt findes Danmarks ældste dansk byggede brandautomobil – en Gideon fra 1919.

Efekterne

Siden Gentofte Brandvæsens etablering har skiftende brandchefer vist interesse for at bevare udgåede effekter. Derfor er Gentofte BrandMuseum i besiddelse af en omfattende samling. Blandt andet har man bevaret hestetrukne, hånddrevne brandsprøjter fra de tidligere landsbyer i kommunen.

En stor del af disse effekter er permanent udstillet i de to bevarede originale sprøjtehuse i kommunen.

Galleri

Views: 2724

Skip to content