Medlemmer

Medlems fordele

Medlemsfordele
Som medlem kan du besøge Museet, når du har lyst. Ligeledes kan du som medlem deltage i Mussets forskelligartede aktiviteter og arrangementer. Du kan også deltage i kørsel med de historiske køretøjer.

Udflugter
Vi arrangerer en årlig udflugt til et museum eller en anden lokalitet indenfor foreningens interesseområde.

Vi har f.eks. besøgt Øregård Museet, Danmarks Tekniske Museum, Sporvejsmuseet, Kastellet og Københavns Brandvæsens Museum. Ligeledes har der været arrangeret ture til tilsvarende museer med historiske brandkøretøjer og – materiel.

Du er med dit medlemskab 
med til at sikre, at vi forsat kan drive Gentofte BrandMuseum, vedligeholde samlingen samt sikre gammelt spændende Gentofte brandmateriel for eftertiden.

Som medlem 
er du også velkommen til at tage del i det frivillige arbejde, herunder praktiske arbejde med vedligeholdelse af udstilling og materiel,

Endvidere kan du deltage i rundvisning af besøgende, registrering af genstande, tryksager, fotos, personale-historie i vores arkiv, samt medvirke ved udstillinger og aktiviteter uden for Museet.

Views: 3161

Skip to content